GGD inspectie

De kinderopvang heeft als taak om kinderen tussen 0 en 4 jaar verantwoorde opvang te bieden. Opvang die bijdraagt een aan goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. De GGD toetst jaarlijks onze locatie om te kijken of we aan de kwaliteitseisen die de Wet Kinderopvang stelt, voldoen.

Hieronder vindt u een link naar het GGD inspectierapport.

GGD Inspectierapport