Over Ons

Onze missie

Kinder Vallei biedt kleinschalige en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang aan 15 kinderen per dag in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Deze opvang bieden wij in onze verticale groep met ruimte, rust en respect waardoor kinderen geborgen en veilig kunnen spelen in de veelzijdige en uitdagende binnen en buitenruimtes, anderen kunnen ontmoeten en zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

Zo krijgen alle ontwikkelingsgebieden van het kind spelenderwijs de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

Onze visie

Om deze missie te verwezenlijken zal kinderopvang Kinder Vallei:

  • werken aan een goed pedagogisch klimaat waarin emotionele veiligheid, persoonlijke en sociale competenties van kinderen en het overdragen van normen en waarden belangrijk zijn;
  • kinderen dagelijks in contact brengen met de moestuin en alle facetten van de seizoenen;
  • werken conform de CAO Kinderopvang met gekwalificeerd personeel dat de missie en pedagogische visie verwezenlijkt;
  • de deskundigheid van het personeel structureel bevorderen;
  • werken aan een goede relatie met de ouders en alle andere betrokkenen bij het kind;
  • hoogwaardige accommodatie realiseren die voldoet aan de eisen voor kinderopvang en onze pedagogische visie.

Pedagogisch beleid

Oudercommissie