Oudercontact

Bij kinderdagverblijf Kinder Vallei vinden wij een goed, open contact tussen de pedagogische medewerkers en de ouders erg belangrijk. Betrokkenheid en dagelijks overleg komen ten goede van het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Op de groep hangt een informatiebord met de activiteiten die we hebben gedaan en eventuele bijzonderheden. Daarnaast heeft ieder kind een “Groei Vallei map”. Hierin wordt wekelijks een stukje over uw kind geschreven en worden knutselwerkjes in bewaard.

Tijdens het jaarlijkse ouderoverleg bespreken we met u het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Indien gewenst is het altijd mogelijk een tussentijds gesprek aan te vragen.

Via het informatiebord bij de entree en de nieuwspagina op de website houden we u op de hoogte van geplande activiteiten en organisatorische zaken. Denk hierbij aan een nieuw teamlid, een groepsuitje of bijv een nieuw oudercommissie lid. Ook kunt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief, met o.a. leuke weetjes, grappige voorvallen en verslagen van onze activiteiten.

Ook organiseren we minimaal één maal per jaar een ouderavond of thema avond waarvoor alle ouders worden uitgenodigd.

Kinderdagverblijf Kinder Vallei wil in samenspraak met de ouders haar beleid vaststellen, uitvoeren en bijstellen. Via de oudercommissie hebben zij inspraak en kunnen ze het management van advies voorzien.