Skip to content

Missie & Visie

Missie

Het is onze missie om kinderen en ouders/verzorgers een kwalitatief hoge kinderopvang aan te bieden, waarbij er persoonlijke aandacht is voor ouders en kinderen. Een plek waar kinderen liefdevol worden omarmd en er wordt ingespeeld op de behoeften van de kinderen om ze een veilig gevoel te geven en hen uit te dagen in de ontwikkeling. Zo krijgen alle ontwikkelingsgebieden van het kind spelenderwijs en op eigen tempo de kans om zich optimaal te ontwikkelen.
Kinder Vallei biedt kleinschalige en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang aan maximaal 15 kinderen per dag in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Deze opvang bieden wij in onze verticale groep met ruimte, rust en respect waardoor kinderen geborgen en veilig kunnen spelen in de veelzijdige en uitdagende binnen en buitenruimtes, anderen kunnen ontmoeten en zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. 

Visie

Pedagogisch beleid

Met ons pedagogisch beleid kunnen wij onze visie, kwaliteit en professionaliteit overbrengen naar collega’s, ouders en instellingen. Zo kunnen wij de werkwijze van Kinder Vallei doorgaans evalueren, eventueel bijstellen en toetsen. 

De basis van ons pedagogisch beleid bestaat uit 4 basisdoelen die essentieel zijn voor de ontwikkeling op de volgende gebieden voor kinderen:

  1. Bieden van gevoel van veiligheid en vertrouwen: Een kind mag er zijn en mag dat ook weten! Vertrouwen in jezelf en in anderen, omgaan en herkennen van gevoelens.
  2. Het bevorderen van de sociale competentie: We doen het samen! Het gevoel erbij te horen en verbondenheid met de groep, rekening houden met elkaars gevoelens, samen spelen en elkaar helpen.
  3. Het bevorderen van de persoonlijke competenties: Voelen, denken en ontdekken! Door een groot aanbod aan activiteiten leert een kind waar zijn talenten liggen en zal meer en dieper leren en succes ervaringen beleven.
  4. Het eigen maken van normen en waarden: Om een weg te vinden in de samenleving en in omgang met anderen is het belangrijk dat een kind bepaalde waarden en normen meekrijgt. Deze waarden en normen krijgt een kind spelenderwijs mee door samen te delen, elkaar te helpen en conflicten op te lossen.